Legg igjen en kommentar

Skal fremheve miljøteknologi og fornybare energiløsninger

Fornybar+energi0904301253Norsk Klimastiftelse, Bergen Næringsråd og PwC lanserer bedriftsprisen «Spir!»

For å forsterke Bergens tunge rolle innen miljøteknologi og fornybare energiløsninger er Bergen Næringsråd nå sterkt delaktige i den nye bedriftsprisen Spir! Prisen er utarbeidet sammen med Norsk Klimastiftelse etter et innspill fra næringsrådets ressursgruppe for fornybar energi og har PwC som hovedsamarbeidspartner. Målet er å tydeliggjøre det forretningsmessige potensialet innenfor miljøteknologi og fornybare løsninger og samtidig fortelle de gode historiene, forklarer Marit Warncke, adm.dir i Bergen Næringsråd og Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse.

 Voksende marked
– Norge har et fortrinn innen utviklingen av mer bærekraftige teknologi med vår lange erfaring fra offshore og marine operasjoner. Dette må vi ta gevinsten av gjennom å omstille oss til et miljø- og energiregime som vi vet kommer. Investeringsviljen f.eks innenfor offshore vindkraft i Europa er i milliardklassen, men også innenfor et område som energieffektivisering i bygg ser vi at nye forskrifter vil tvinge frem nye løsninger, sier Warncke og Bjartnes.

Vil bidra med kompetanse
– Som en ledende global kompetanseaktør er det viktig for PwC å styrke kompetansen og forståelsen for de sektorene vi opererer innenfor. Vi ser at miljøteknologi og fornybar energi er fremtidsrettede forretningsområder og det gjør det avgjørende for oss å ha tilstrekkelig kunnskap om dem. I tillegg til det rent kommersielle, er det også et viktig element av samfunnsansvar å bidra til å videreutvikle disse områdene. Summen av dette gjør det naturlig for PwC å gå inn som hovedsamarbeidspartner for Spirprisen og bidra med vår kompetanse, sier Torbjørn Torsvik, direktør for marked- og forretningsutvikling i PwC region Vest.

Fra garasjeidéer til storbedrifter
I utgangspunktet er alle bedrifter som opererer innenfor verdikjeden for miljøteknologi eller fornybare energiløsninger velkomne til å melde sitt kandidatur til prisen. Det gjøres gjennom et kort skjema på eget nettsted – Spirprisen.no – som også blir hovedarena for prisen frem til utdeling. – Alle bedrifter som melder sitt kandidatur får publisert en redaksjonell artikkel på nettsiden. Det er et mål i seg selv å spre de gode historiene til flest mulig, sier Bjartnes. I tillegg til eget nettsted kommer også sosiale medier til å bli tatt i bruk for å spre budskapet.

Deles ut under Fornybarkonferansen
Prisvinneren får faglige tjenester til en verdi av 75 000 kr fra PwC, samt 50 000 kr i rene prispenger. Prisen deles ut under Fornybarkonferansen 22. og 23.april i Bergen. – Dermed får vinnerbedriften også eksponert på landets ledende konferanse for fornybar energi. Det er en premie i seg selv, avslutter Warncke.